08/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

236

 “Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).

Như Mẹ: Những điều các vị ngôn sứ đã tiên báo từ xa xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Mẹ Maria: Trinh Nữ sẽ thụ thai. Sứ thần cho chúng ta biết Trinh Nữ Maria thụ thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Do đó, người con mà Mẹ sinh ra được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm người nơi cung lòng của Mẹ Maria. Như thế, Chúa đã chấp nhận làm Con của Mẹ. Chúa đã sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Xin dạy chúng con biết yêu mến Mẹ của Chúa như Chúa đã mến yêu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ dạy chúng con biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, Con của Mẹ nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250