01/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

152
“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).
Như Mẹ: Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức, luôn cầu nguyện để khi bất chợt Chúa đến thì ta đã ở trong tư thế sẵn sàng và thưa: “Lạy Chúa, con đây!” Nhờ vậy, chúng ta được dẫn vào dự tiệc cưới của Con Chiên.
Với Mẹ: Không ai biết được mình sẽ chết khi nào và như thế nào! Lạy Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con biết sống giây phút hiện tại với tâm tình tri ân và yêu mến, và xin cũng giúp chúng con chuyên tâm tìm kiếm những giá trị trường tồn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết sống làm sao để được ơn chết lành. Và xin cho những ai đang lâm bệnh ngặt nghèo biết nhìn lên Mẹ mà hết lòng cậy trông tín thác vào Chúa Giêsu là Đấng mang lại sự sống đời đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
114.864864865135.135135135250