07/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

115

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Mt 9,13).

Như Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là cứu độ người tội lỗi, đem nhân loại đang trên đường của sự hủy diệt trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Người đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn, thấp hèn và tội lỗi. Người không loại trừ ai, nhưng đón nhận tất cả, và muốn cứu độ tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương tha thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con có được trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết tìm đến với những người tội lỗi và đau khổ. Con đã được Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường và luôn gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250