06/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

242

“Con là con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về con” (Mc 1,11).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhưng đã xuống dòng sông Giođan để ông Gioan làm phép rửa. Ngài làm điều này để thánh hóa dòng sông và đồng thời làm gương cho chúng ta. Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa này, Chúa Cha đã bày sự hài lòng về Chúa Con.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa cúi mình xuống cho ông Gioan làm phép rửa đã rất đẹp lòng Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết từ bỏ hoàn toàn con người cũ của mình sau khi đã được Chúa thanh tẩy, để trở thành con người mới, luôn hướng về Thiên Chúa Cha và sống sao cho đẹp lòng Người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống trọn ơn gọi và những đòi hỏi của bí tích rửa tội, để chúng con ngày càng xứng đáng hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250