04/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

192

“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).

Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người đã tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con thường mang thành kiến về người khác. Chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những người nhỏ bé khiêm nhường. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống cũng như những người nghèo khổ mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin cầu cho chúng con được sống khiêm nhường và có lòng quảng đại để chia sẻ tình Chúa và tình người sống xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250