03/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

218

“Có được phép chữa bệnh
ngày Sabát hay không” (Lc 14,3).

Như Mẹ: Bệnh tật là điều mà người ta đều tìm cách để tránh. Người mang bệnh thường mong muốn được chữa khỏi. Chúa Giêsu xuất hiện như một vị thầy thuốc đầy nhân hậu. Chúa muốn cứu chữa các bệnh nhân. Cứu chữa các bệnh nhân là một điều tốt, vì thế làm việc tốt thì làm lúc nào cũng được.    

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay có nhiều người mang bệnh nặng, đó là bệnh mất lòng tin vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành căn bệnh về niềm tin này nơi họ, để họ tìm được niềm tin vào Chúa là Vua của muôn loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh bệnh tật khổ đau, và xin cho chúng con cũng biết cảm thông với nỗi đau của họ.   

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250