03/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

193
“Họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,58).
Như Mẹ: Hôm nay Đức Giêsu về quê, đáng lẽ ở nơi đây Người sẽ được đón tiếp thân tình, nhưng “hàng xóm” của Người lại tỏ ra nghi kỵ, khó chịu vì Người đã làm nhiều phép lạ. Họ chỉ tin vào những gì họ biết về Người: là con của một bác thợ mộc nghèo: không có vị thế nào.
Với Mẹ: Lạy Chúa, việc mang thành kiến sẽ làm chúng con không nhận ra những ân huệ của Chúa nơi những điều tầm thường hằng ngày, và điều đó cũng làm cho chúng con khó thấy được khả năng và phẩm giá của tha nhân. Xin cho chúng con biết nhận ra điều lớn lao nơi những người và những việc bình thường hằng ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cầu cho chúng con được sự khiêm nhường và lòng quảng đại để luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250