01/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

190
“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện
của mọi dân tộc sao?” (Mc 11,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu rất đau lòng khi chứng kiến cảnh đền thờ trở thành nơi buôn bán, đổi chác vì kinh tế. Người ta đã biến nơi thánh thiêng thành nơi trần tục, nơi gặp gỡ Thiên Chúa thành nơi để kiếm lợi lộc vật chất. Chúa Giêsu đã đánh đuổi tất cả để trả lại cho đền thờ vị thế của mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người tín hữu đã vì cuộc sống mà bỏ Đạo, không còn tin vào Chúa nữa, không còn đến nhà thờ nữa mà sống như một người của thế gian. Xin Chúa biến đổi họ, để họ biết trở về và thuộc về Chúa, chứ không phải thuộc về thế gian.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin cảm hóa và nâng đỡ những người đang bị thế giới này tục hóa, làm cho họ xa lạ với các chân lý đức tin.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250