30/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

273

“Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người
trốn sang Ai cập (Mt 2,14).

Như Mẹ: Gia đình Nadarét chỉ là một gia đình nghèo và bình thường. Thánh Giuse là người gia trưởng, dù gặp khó khăn, vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Thánh nhân vâng theo thánh ý Chúa mà làm theo, và nhờ thế mọi chuyện được giải quyết êm đềm. Ngày nay, các gia đình đang gặp khó khăn trầm trọng, vì các thành viên trong gia đình không hết lòng với nhau.

Với Mẹ: Thánh Gia là gương mẫu cho mọi gia đình. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse thương đến các gia đình. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, luôn lấy tình bác ái mà xây dựng gia đình, cộng đoàn cũng như xã hội. Nhờ thế, mọi người được sống an vui.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, hôn nhân là một ơn gọi cao quý, xin cho những người sống trong đời sống hôn nhân biết yêu mến gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250