30/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

125
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”
(Mt 4,19).

Như Mẹ: Mẹ ý thức thân phận mình chỉ là nữ tỳ khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và con người. Những hồng ân tuyệt vời Mẹ có được đều bởi Thiên Chúa khấng ban cho Mẹ. Mẹ có tất cả chỉ vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa hứa cùng Mẹ. Mẹ như chiếc lưới thu gom mọi ân sủng của Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng đời chúng con theo Chúa, chúng con có gì, được gì... tất cả là nhờ Ơn Chúa nâng đỡ. Xin giúp chúng con biết gắn kết mật thiết với Chúa hơn nữa, để không sự dữ nào tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin thương giúp chúng con sống trung tín với Ơn Chúa ban, hầu xứng đáng trở nên những tôi tớ khôn ngoan và can trường như thánh Anrê.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250