30/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

168

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

Như Mẹ: Mọi người đều phải chết. Giờ chết đến như kẻ trộm, và nó có thể xảy đến với bất cứ tuổi và hạng nào: người già cũng như người trẻ, người giầu có cũng như người nghèo khó. Vậy, điều Chúa nhắn nhủ chúng ta là phải luôn khôn ngoan chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc đời này chóng qua mau hết như lời thánh vịnh: “mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ”. Vì thế, xin cho chúng con biết sống ngay lành để được chết bình an trong tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi mưu mô thâm độ của ma quỷ, để sống trong tin tưởng, bình an và luôn sẵn sàng cho giờ sau hết của đời mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250