01/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

168

“Đây đích thật là một người Ítraen,
lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47).

Như Mẹ: Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy gian dối. Trộm cướp, giả trá, lừa lọc... xảy ra hằng ngày. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật, không lừa dối ai, và cũng không ai lừa dối được Người. Người biết rõ những hành vi của chúng ta. Người mời gọi chúng ta sống chân thật với Người, tha nhân và chính mình.

Với Mẹ: Con người hôm nay thích giả trá hơn chân thật, như có câu rằng: “Thật thà thì ăn cháo, dối trá thì ăn cơm”. Cha ơi, xin cử Thánh Thần đến dạy chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin Mẹ đưa tay mà dẫn dắt chúng con, để chúng con khỏi rơi vào trò giả dối lọc lừa của thế gian và mưu mô xảo quyệt của ma quỷ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250