28/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

135
Đức Giêsu hỏi các ông rằng:
"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20).
Như Mẹ: Hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta như xưa Chúa đã từng hỏi các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Mỗi người trong chúng ta phải tự mình đi tìm cho được câu trả lời qua việc học biết Chúa, cầu nguyện và sống kinh nghiệm với Người.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhận thấy Chúa luôn sẵn sàng chịu đau khổ vì yêu. Khi chúng con chấp nhận những đau khổ xảy đến trong cuộc đời mình vì yêu Chúa, yêu anh chị em là chúng con đang phản ánh dung mạo của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con biết trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Con của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250