26/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

67
“Người bảo các ông cứ thả lưới xuống
bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá”
(Ga 21,6).

Như Mẹ: Chúa đến với chúng ta qua những việc rất thường ngày của cuộc sống. Người muốn chia sẻ nỗi khó khăn vất vả hằng ngày với chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa đến, để Người cùng làm việc và ở cùng với chúng ta luôn.
Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, Chúa luôn hiện diện bên chúng con và cũng làm việc giúp đỡ chúng con. Xin cho chúng con luôn kiên trì làm việc thiện, và cố gắng không ngừng để có kết quả tốt đẹp như Chúa hứa ban.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy,
nhờ sự cầu bầu của Mẹ, xin cho những nỗ lực của các nhà truyền giáo nơi xa xôi sinh hoa kết quả thiêng liêng là có nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250