24/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

223

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn,
hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu
và hy lễ” (Mc 12,33).

Như Mẹ: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người như chính mình là giới răn kép, là giới răn quan trọng nhất. Sống được điều răn kép này cho tốt là đã chu toàn mọi giới luật của Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, nên giới răn kép này phải là điều ăn sâu vào tâm khảm của chúng ta.   

Với Mẹ: Tất cả mọi người đều là con cái của Cha trên trời và là anh em của nhau. Xin Chúa thôi thúc chúng con sống trọn đạo làm con với Chúa, và biết tôn trọng anh em của mình.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là mẹ của chúng con, xin Mẹ dạy dỗ chúng con biết chia sẻ tình yêu thương cho những người đang sống trong thiếu thốn ngặt nghèo.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250