23/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

323

“Tên cháu là Gioan” (Lc 1,63).

Như Mẹ: Khi xuống trần gian để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn một vị ngôn sứ là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đi trước Chúa để loan báo cho người ta biết Đấng Cứu Thế sắp đến rồi. Ông kêu gọi họ giục lòng ăn năn sám hối mà chuẩn bị đón chào Con Một Chúa. Ông được Thiên Chúa chúc lành và coi là một vị ngôn sứ cao trọng hơn hết các ngôn sứ.

Với Mẹ: Chúng con cũng được Chúa kêu gọi làm sứ giả loan Tin Mừng, xin cho chúng con biết học theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, dùng cả cuộc đời mình để làm chứng cho Chúa, và không ngại hy sinh để đem Chúa đến cho những ai chưa nhận biết Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên bước đường trần gian. Xin nâng đỡ và giúp chúng con sống đạo sao cho đàng hoàng, để thiên hạ mến phục Đạo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250