23/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

234

“Ai giận anh em mình
thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ, đó là lễ vật đẹp lòng Ngài. Giáo huấn Chúa dạy là luật yêu thương. Yêu thương thì không oán giận, không làm hại anh em mình. Yêu thương là chu toàn luật Chúa vậy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời mời tha thứ và không giận ghét luôn là một đòi hỏi của luật yêu thương. Xin cho chúng con khát khao sống giáo huấn mà Chúa dạy hôm nay, đó là: không giận ghét ai, nhưng một lòng tôn trọng tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, xin Mẹ sưởi ấm trái tim và tâm hồn chúng con bằng ngọn lửa nhân từ của Mẹ, để chúng con biết yêu thương anh chị em mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250