19/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

191

“Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. Đó là một ơn ban lớn lao cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng ân phúc này.

Với Mẹ: Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho những người môn đệ của Chúa hăng say và nhiệt tình trong sứ vụ làm cho dân ngoại nhận biết Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Mẹ đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Mẹ luôn sống trong tình thương của Ngài, và Mẹ luôn sống trong sự tri ân Ngài. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con để chúng con biết giữ gìn tâm hồn cho trong sạch, để Chúa ngự trị trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250