19/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

70
“Các anh tìm ai?” (Ga 18,5).
Như Mẹ: Trước thái độ hung hãn của đám lính đến bắt mình, Chúa Giêsu đã tỏ ra thật bình tĩnh, vì mọi chuyện đều là ý định của Chúa Cha, nên Người sẵn sàng đón nhận không một chút sợ hãi và lo lắng. Vào thời xưa, người ta đã tìm Chúa để bắt và giết Người; còn ngày nay, chúng ta tìm Chúa để làm gì? Chúa là gì trong cuộc đời chúng ta?
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chấp nhận chịu chết đau đớn và nhục nhã để đền bù tội lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng mọi khoảnh khắc cuộc đời để sống cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự mà tận tâm phụng sự Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin cho những thương tích của Chúa Giêsu chạm vào sâu thẳm tâm hồn chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250