18/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

162
“Thầy biết rõ mọi sự,
Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

Như Mẹ: Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho ông Phêrô, Chúa Giêsu đã ba lần hỏi ông về một điều duy nhất: “con có yêu mến Thầy không?”. Điều này cho ta thấy tình yêu là cốt lõi của Kitô giáo, là nền tảng của việc trao ban và lãnh nhận sứ vụ của Thiên Chúa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cảm nhận được tình yêu Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, nơi các biến cố, các sự vật và nơi những con người sống quanh mình, để chúng con có được sự can đảm hơn mà dấn bước làm chứng nhân cho Chúa giữa thời đại nhiều biến động ngày hôm nay.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, xin cho tình yêu của Mẹ dành cho Chúa Giêsu được triển nở nơi chúng con, đặc biệt nơi các gia đình trẻ, để họ sống mãi trong tình yêu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250