18/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

140
“Người ta đem đến cho Chúa Giêsu
một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng” (Mc 2,3).

Như Mẹ: Con người cần có sự đồng tâm, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa người khỏe mạnh và lành lặn với người đau yếu và tật nguyền. Đó là tinh thần của Tin Mừng. Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi để cộng tác vào việc thực thi tinh thần này.
Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thường sống khép kín: không sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Xin cho chúng con có một tấm lòng nhạy bén trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của tha nhân vì danh Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con, nhất là những người đang sống trong tội lỗi. Xin đoái thương nhìn đến chúng con bằng ánh mắt thương xót và lòng nhân từ của Mẹ mà giúp chúng con sống cho có tình có nghĩa với tha nhân.
Trong Mẹ:          Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250