17/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

227

“Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta biết những tá điền độc ác, hành xử một cách tàn nhẫn với các đầy tớ được ông chủ sai đi thu hoa lợi. Chúa Giêsu dạy rằng ai ăn ở gian ác thì sẽ gặt được điều dữ, tức là quả báo. Nước Thiên Chúa được rao giảng và được ban cho ta, mà ta không mở lòng ra mà đón nhận, thì Nước ấy sẽ bị lấy đi mà cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến trần gian rao giảng về Nước Thiên Chúa cho chúng con. Xin kể chúng con là những công dân của Nước Thiên Chúa ngay khi còn sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ hãy cùng chúng con sống Tin Mừng giữa dòng đời ngược xuôi này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250