17/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

237

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Như Mẹ: Hành trình đời người là hành trình thập giá. Ai cũng có thập giá. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Chúa là đi theo hành trình thập giá. Muốn đi theo Chúa, phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình là một việc rất khó. Đó là một thập giá rồi vậy. Từ bỏ được chính mình là một cách để vác lấy thập giá hằng ngày.

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận từ bỏ chính mình: từ bỏ hết mọi vinh quang và địa vị cao sang của một Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận con người. Rồi Chúa lại tự nguyện đi theo con đường thập giá để cứu độ trần gian. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên Chúa mà đi theo Chúa cho trọn đường đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi theo Chúa trọn đời. Xin Mẹ thêm sức cho chúng con khi chúng con gặp thử thách trên đường đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250