15/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

85
Hãy đi làm hòa với người anh em
trước khi đến đây dâng lễ vật” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại tâm tình của mình dành cho Chúa: Có xuất phát từ lòng mến và sự bình an thật sự hay không? Chúa không cần hình thức, Chúa chỉ cần chúng ta thành tâm sống giới luật của Chúa cách trọn vẹn: Luôn biết yêu thương và tha thứ - đó là lễ vật đẹp mà Người cần nơi chúng ta.
Với Mẹ: Lễ vật tinh tuyền và thánh thiện nhất là Mình và Máu thánh của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết kết hợp mật thiết hơn với Chúa trong Phép Thánh Thể, dâng hết mọi sự làm một với lễ vật của Chúa mà dâng lên Chúa Cha. Xin Mình và Máu thánh Chúa nên nguồn mạch sống cho những ai đang vất vả nặng nề.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xin Mẹ giúp chúng con dễ dàng tha thứ cho những người có lỗi với mình.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250