14/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

200

“Không phải anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

Như Mẹ: Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần được gửi xuống trên các môn đệ để đồng hành và hướng dẫn các ngài. Khi đối đầu với những người hạch sách các ngài về Chúa Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói thay cho. Phần chúng ta khi đối diện những khó khăn, nhất là về niềm tin, chúng ta có để Chúa Thánh Thần hướng dẫn không?

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết để Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và xin cho chúng con biết chạy đến với Ngài mỗi khi gặp bế tắc hay khó khăn trong đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua hai tiếng xin vâng, xin cho chúng con cũng được noi gương Mẹ mà vâng theo Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250