12/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

157
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11,23).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu qua việc Người trừ một quỷ câm. Qua đó, Đức Giêsu muốn mời gọi tất cả người tin qua mọi thời đại phải có thái độ chọn lựa dứt khoát: chọn thế lực sự dữ thì sẽ bị hư mất đời đời, còn tin nhận Đức Giêsu thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cữu.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội hôm nay còn lẫn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa tội lỗi và ân sủng... Trước những thách đố đó, xin cho chúng con luôn trung thành sống đúng phẩm giá là con cái Chúa, để xứng đáng được làm công dân Nước Trời: nơi không còn đau khổ và chết chóc.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin dạy chúng con luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự, quyết tâm sống tâm tình ấy luôn trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250