11/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

197

 “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Như Mẹ: Đến với trần gian, Chúa Giêsu không chọn đi theo con đường nhung lụa hay vinh quang, mà chọn đi theo con đường đau khổ - con đường thập giá. Chúa đã dùng thập giá để cứu độ trần gian. Chúa mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đi theo Chúa, không phải vác thập giá của Chúa, nhưng là mang lấy thập giá mình mà theo Ngài.

Với Mẹ: Thập giá của chúng con là thân xác, công việc, cuộc đời... và gia đình của chúng con. Thập giá ấy có lúc nặng nề khiến chúng con muốn bỏ đi. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng con đủ sức mang đi suốt cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, đi theo Chúa đòi phải từ bỏ và hy sinh cái tôi của chính mình, xin Mẹ giúp chúng con dám từ bỏ và trung thành theo Chúa cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250