11/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

306
“Bây giờ các con buồn…
nhưng Thầy sẽ gặp lại các con,
lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22).

Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận mọi đau khổ như một cơ hội Chúa ban. Như thế, chúng ta sẽ đón nhận được sức sống từ việc chiến thắng sự chết mà Chúa Giêsu đã hoàn tất.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con sống vui mừng và hy vọng vì đã được cứu chuộc nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Và Chúa cũng muốn chúng con biết chia sẻ ơn huệ này cho những ai chưa tin nhận Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin giúp các đôi vợ chồng trẻ sống trọn niềm vui trong tình yêu gia đình.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250