11/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

73
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5,12b).

Như Mẹ: Với niềm tin tưởng vào Lòng thương xót Chúa, người bệnh phong đã được chữa cho sạch. Chúa đã mở cho anh một con đường sống và giúp anh hòa nhập với cuộc sống, phục hồi phẩm giá đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con cái loài người. Chúng ta cũng hãy bắt chước lòng tin của anh bệnh phong hôm nay.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là bác sĩ của mọi người bệnh và người đau khổ, Chúa biết lòng tin tưởng và lòng cậy trông của họ vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành và gia tăng lòng cậy trông cho người đau khổ hằng kêu cầu Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết vui lòng đón nhận thánh ý Chúa vì tin rằng mọi sự xảy đến đều là điều tốt cho chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250