10/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

171
“Ai phục vụ Thầy,
Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Phục vụ là cho đi, phục vụ là quên mình. Chúa Giêsu đã cho đi tất cả, đã quên địa vị cao cả của mình, để mặc lấy thân phận hèn mọn vì phần rỗi chúng ta. Đến lượt, nếu chúng ta phục vụ Chúa tận tình, chắc chắn Chúa Cha sẽ quý trọng, sẽ ban thưởng cho chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hạ mình xuống để phục vụ cho phần rỗi của chúng con, xin cho chúng con biết sẵn sàng phục vụ Chúa theo chức vụ và bổn phận của mình với lòng yêu mến và khiêm nhường.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin cho những người sống trong gia đình biết phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250