10/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

249

“Nếu anh em không ăn ở công chính
hơn các kinh sư và người Pharisêu,

thì chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20).

Như Mẹ: Công chính là một đòi hỏi của Tin Mừng. Nhưng thế nào là công chính? Đối với Chúa, công chính là nhận biết Thiên Chúa là Cha và coi mình là tội nhân cần được lòng thương xót của Ngài. Kinh sư và người Pharisêu tự cho mình là công chính, không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, nên không được kể là công chính. Người môn đệ cần biết khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa và cả người đời.

Với Mẹ: Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Công Chính. Xin Chúa cho người tín hữu biết được địa vị và ơn gọi của mình trong chương trình của Chúa mà hết lòng phụng sự Ngài và phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái và khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con trong việc sống Tin Mừng giữa dòng đời này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250