09/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

99
“Đừng biến nhà Cha tôi
thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).

Như Mẹ: Đền thờ là nơi thánh thiêng, là nơi Thiên Chúa ngự. Nơi đây, mọi người được mời gọi, quy tụ lại để gặp gỡ, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người là một đền thờ, và mỗi gia đình cũng là một đền thờ cho Chúa ngự trị. Tâm hồn có sạch, gia đình có tha thiết thì Chúa mới có thể ngự vào được.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy siêng năng đến với Chúa để tôn thờ Ngài. Xin cho chúng con biết dành thời giờ và siêng năng tham dự thánh lễ, để được kết hợp với Chúa bằng một tình yêu chân thành.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, chính bản thân mỗi người chúng con là một đền thờ cho Chúa ngự. Xin giúp chúng con biết tránh xa tội lỗi để tâm hồn chúng con thực sự là ngôi nhà cho Chúa ngự vào.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250