08/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

234

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Mẹ Maria là người được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng. Vì được ban đầy tràn ân sủng, nên Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa ở cùng. Mẹ thật diễm phúc: Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ được tuyển chọn để làm Mẹ của Con Đấng Tối Cao. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Mẹ được gìn giữ một cách vẹn tuyền, không vương tì vết tội lỗi nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm con trong cung lòng vẹn sạch của Đức Mẹ, xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của Chúa mà tôn kính Đức Mẹ theo ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi tội tổ tông truyền, xin Mẹ cầu bầu cho đoàn con cái đang sống nơi trần gian khổ ải này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250