08/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

196
“Một người lính lấy giáo đâm
vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Tình Yêu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tặng ban Con Một của Người, để ai tin vào người con đó thì được sống đời đời. Và cũng vì yêu thương, chính người con đó đã chấp nhận để cho trái tim của mình đổ hết giọt máu và giọt nước cuối cùng. Từ trái tim của Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ đã được tuôn trào cho nhân loại chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến nương ẩn nơi Trái Tim của Ngài. Xin bao phủ chúng con bằng tình thương và bình an của Ngài luôn mãi.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu bằng sữa tình thương, xin chăm sóc chúng con bằng sự ân cần và lòng từ mẫu của Mẹ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250