06/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

360

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!” (Lc 10,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu than trách dân thành Khoradin, Bétsaiđa và Caphácnaum cứng lòng tin. Sự cứng lòng của các dân thành này cũng chính là thái độ của chúng ta hôm nay một khi chúng ta không sống đúng ơn gọi là con cái Chúa, một khi chúng ta chiều theo sự lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỷ...

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua các dấu chỉ thời đại, Chúa mời gọi chúng con tỉnh thức. Nhưng, nhiều người trong chúng con đang sống chai lỳ trong tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đáp trả tình yêu Chúa bằng thái độ hoán cải, và mau mắn trở về với Chúa mỗi khi sa ngã phạm tội vì yếu đuối!

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế,
xin giúp chúng con cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa như Mẹ để có thể nhận ra tiếng Chúa nơi những dấu chỉ đang xảy ra hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250