07/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

191

"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả
suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới" (Lc 5,5).

Như Mẹ: Ông Phêrô và các bạn đã vất vả suốt đêm nhưng không được gì, một hoàn cảnh thật đáng thương. Tuy nhiên, ông thật dễ thương khi thưa với Chúa rằng: “vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Thành quả của việc “vâng lời Thầy” là một mẻ lưới đầy những cá. Thật là tuyệt vời!

Với Mẹ: Như thánh Phêrô “vâng lời Thầy” mà thả lưới, dù đã vất vả suốt đêm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con cũng biết vâng lời Chúa mà ra sức làm việc lành phúc đức một cách kiên trì, dù nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi chán chường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ mà vâng nghe lời Chúa hết lòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250