14/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

209

“Con Người đến thế gian để đem Ơn Cứu Độ” (Ga 3,17).

Như Mẹ: Con người phạm tội ngày càng nhiều hơn và trầm trọng hơn. Chúa có thể trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, nhưng không, Chúa đã và sẽ không phạt. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của họ. Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình, để nhờ người con ấy, loài người chúng ta được cứu khỏi án phạt đời đời.

Với Mẹ: Lạy Cha, Chúa Giêsu chấp nhận chịu chết trên cây Thập Giá là để thi hành ‎ý Cha và để cứu chúng con. Xin Cha cho chúng con nhận ra hồng ân cứu độ cao quý mà Cha đã rộng ban cho chúng con qua Con Một của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, Mẹ đã tích cực thông phần đau khổ với Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mang lấy thập giá đời mình mà theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250