05/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

204

“Cứ đến mà xem” (Ga 1,46).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần những chứng nhân hơn những thầy dạy. Nếu họ cần thầy dạy, thì những thầy dạy đó phải là những chứng nhân. Gương sáng sẽ là những lời giảng hùng hồn nhất. Qua những việc làm tốt lành của mỗi người tín hữu, thiên hạ sẽ dễ dàng nhận biết Chúa là Đấng Thiện Hảo vô cùng.  

Với Mẹ: Chúa là Đấng đã trở thành xác phàm giữa chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa trong đời sống của chúng con. Và xin cho chúng con nhận ra được nguồn ân sủng dồi dào từ nơi Chúa, mà cố gắng trở nên những chứng nhân sống động giữa dòng đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ là điểm tựa nương, là người bạn đồng hành của chúng con trên đường đến với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250