07/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

147
“Yêu mến Thiên Chúa... và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn
mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33).

Như Mẹ: Nói mến Chúa và yêu người thì dễ, nhưng yêu thực sự bằng hành động mới là khó. Đây là hai giới răn quan trọng nhất, luôn đi đôi với nhau. Yêu Chúa thì cũng phải thương người thân cận. Yêu mến thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Và khi đã yêu, thì việc chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa trở nên dễ dàng.
Với Mẹ: Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và cũng xin giúp chúng con mở lòng ra đối với tha nhân.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ hâm nóng giới luật yêu thương nơi tâm hồn chúng con, để chúng con biết yêu mến Chúa và những người sống quanh chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250