06/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

163

“Này con, cứ yên tâm,
con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã tha tội và chữa lành người bại liệt vì Người thấy anh và thân nhân của anh có lòng tin. Đức tin của họ đã làm cho Chúa phải ra tay cứu giúp họ bằng cách chữa lành không chỉ bệnh thể lý mà còn bệnh tâm hồn của người bại liệt, tức là tha tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin mở lượng nhân từ tha thứ tội lỗi chúng con khi chúng con sa ngã, đưa chúng con trở về khi chúng con xa Chúa. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có được sức mạnh mà cố gắng tránh xa tội lỗi mỗi ngày và từ bỏ những gì không đẹp ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang sống trong tình trạng bại liệt như cô đơn và tuyệt vọng được thấy ánh sáng của ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250