04/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

236

Chúa Giêsu nói: “Chẳng ai đến với tôi được,
nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi,
không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44).

Như Mẹ: Ai có thể đến và nhận biết Chúa Giêsu? Chính Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng ai đến với Chúa Giêsu là bởi Chúa Cha lôi kéo người ấy đến. Như thế, việc nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến là một hồng ân. Có biết Chúa Giêsu thì mới có sự sống đời đời.

Với Mẹ: Chúa đã đến giữa loài người. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa. Xin Chúa phá bỏ những rào cản làm cho con người hôm nay không muốn và không thể đến với Chúa, bởi vì có đến với Chúa thì họ mới có sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đang ngự trong toà vinh hiển của Thiên Chúa, xin Mẹ đoái thương giúp chúng con đang ở cách xa nhan thánh Chúa, biết sống trong hy vọng hướng về Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250