04/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

180

“’Đến mà xem’. Họ đã đến xem chỗ Người ở,
và ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1,39).

Như Mẹ: Không có lời giảng nào có giá trị cho bằng gương sáng. Chúa Giêsu là một gương mẫu tuyệt vời nhất cho tất cả loài người. Ai gặp Người sẽ thấy được Thiên Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa. Hai môn đệ khi đã gặp thấy Chúa Giêsu thì liền ở lại với Người. Những gì họ thấy về Chúa Giêsu đã làm cho họ vui thích.

Với Mẹ: Chúa đã đến và ở giữa loài người. Xin mở mắt cho những người chưa thấy và chưa tin Chúa để họ thấy rõ hơn những điều kỳ diệu mà hằng ngày Chúa đang thực hiện cho nhân trần qua Giáo Hội của Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin cho người tín hữu trở nên chứng nhân sống động giữa đời, để qua đời sống gương mẫu của họ, thiên hạ thấy được tình thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250