03/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

185

“Nước Trời giống như chiếc lưới
thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47).

Như Mẹ: Nước Trời rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt bất cứ người nào. Mỗi người chúng ta cần nỗ lực cộng tác với ân sủng của Chúa thì mới có thể vào được nước ấy. Bây giờ, Giáo Hội là dấu chỉ của Nước Trời mai sau.  

Với Mẹ: Chỉ khi đến trình diện trước Tòa Chúa, chúng con mới biết số phận mình chung cuộc thế nào. Xin Chúa cho mỗi người chúng con như cá biển được ướp mặn bằng muối của Tin Mừng, để tránh khỏi những thứ ươn lười và hôi thối của những tham vọng trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con biết cảm thông với những sự bất toàn của anh chị em mình và cùng với tha nhân xây dựng Nước Trời ngay khi còn đang sống trên đời này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250