04/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

95
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2).
Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nói về sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu tuyển chọn bảy mươi hai môn đệ để dạy dỗ, huấn luyện và chuẩn bị cho các ngài hành trang  đi vào “cánh đồng” để “gặt lúa về” và đồng thời cũng là để gieo hạt giống Tin Mừng nữa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa sai nhiều thợ gặt lành nghề đi vào cánh đồng lúa của Chúa để gặt lúa về. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn sàng thưa vâng và luôn trung thành trong ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa trong cánh đồng truyền giáo.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ giúp chúng con biết làm muối, làm men, làm ánh sáng cho đời. Ước gì Danh Chúa được rạng sáng và mọi người đều được nghe biết Tin Mừng Cứu Độ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250