31/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

202

“Anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44).

Như Mẹ: Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người chu toàn bổn phận đã được chủ trao phó, dù việc lớn cũng như việc nhỏ. Bất cứ lúc nào chủ xuất hiện mà thấy anh đang thi hành bổn phận của anh, chủ sẽ tin tưởng anh hơn và ban thưởng cho anh, rồi giao cho những việc lớn hơn. Cũng vậy, nếu chúng ta sống tinh thần sẵn sàng, chúng ta sẽ được thưởng xứng đáng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sống cứ như thể là không phải chết vậy, chỉ lo hưởng thụ và tích cóp của cải đời này. Xin giúp chúng con biết năng nghĩ về cái chết của mình, để biết hối cải, hầu sẵn sàng khi giờ Chúa đến.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để tâm hồn luôn có Chúa ngự trị và sẵn sàng thưa ‘xin vâng’ trước tiếng Chúa mời gọi giống như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250