31/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

169
“Bà Maria vội vã lên đường” (Lc 1,39).
Như Mẹ: Qua trình thuật Tin Mừng, thánh sử cho chúng ta biết được những bước chân vội vã và đon đả của Đức Maria trên đường đến nhà ông Dacaria để giúp bà chị họ Elisabét. Hành trình của Mẹ cũng là hành trình của chia sẻ, phục vụ và dấn thân mang Tin Mừng đến với những người thân yêu của mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi mỗi Kitô hữu chúng con noi gương Mẹ trong mối tương quan với người xung quanh và nhất là trong việc trở thành môn đệ trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nên những sứ giả, vội vã và đon đả ra đi loan báo Tin Mừng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ tiếp tục lên đường đến thăm viếng chúng con, nhất là các gia đình đang gặp khó khăn ngặt nghèo.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250