30/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

243

“Lập tức các ông bỏ chài lưới
mà đi theo Người” (Mt 4,20).

Như Mẹ: Các môn đệ đầu tiên đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên: Các ông có nhẹ dạ dễ tin quá không? Phải chăng Chúa có một hấp lực lôi cuốn rất mạnh mẽ? Đúng. Phải công nhận rằng các ông thật là những con người có phúc vì được Người mời gọi và đã tin theo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa vẫn mời gọi chúng con đi theo Ngài. Chúng con đi theo Ngài, nhưng lòng chúng con còn quá nặng nề. Xin cho tâm hồn chúng con gắn bó với Ngài nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết nhận ra tiếng mời gọi đi theo Chúa trên đường ngay chính, và mau mắn làm theo lời Người dạy để chúng con không bị lạc vào con đường gian ác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250