29/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

301

“Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ,
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,30).

Như Mẹ: Ông Simêon được bồng ẵm Hài Nhi trên tay một lần thôi, nhưng ông đã thoả lòng. Chính mắt ông được nhìn, chính tay ông được chạm đến Đấng Cứu Độ. Điều này làm chúng ta suy tư về hồng ân chúng ta lãnh nhận mỗi khi được rước Mình và Máu Chúa. Chúng ta cũng được chạm vào Chúa nơi miệng và cung lòng chúng ta, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc và được mãn nguyện không?

Với Mẹ: Chúng con không xứng đáng rước Chúa vào lòng, nhưng xin Chúa hạ cố ngự vào và ở cùng chúng con luôn mãi. Xin Chúa cho  chúng con được nghiệm thấy ơn bình an trong tâm hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết cưu mang Chúa trong tâm hồn như Mẹ xưa đã cưu mang.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250