29/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

154
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người
đầy quyền năng và vinh quang
ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nói về những tín hiệu sẽ xảy ra trong ngày sau hết: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ...” (Lc 21,25). Tuy vậy trước những hiện tượng khủng khiếp đó, Thiên Chúa vẫn là Đấng làm chủ thời gian. Người đến để thiết lập một thời đại mới: thời đại của công lý và tình thương.
Với Mẹ: Chúa muốn chúng con luôn mang tâm tình tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày Chúa quang lâm. Dù có chuyện gì xảy ra, xin Chúa cho lòng chúng con luôn vững vàng tín thác vào Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin giúp chúng con cầu nguyện luôn, để chúng con sẵn sàng ngênh đón Chúa mọi lúc và mọi nơi.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250