28/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

251

“Này ông, dậy đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai Cập,...
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi” (Mt 2,13).

Như Mẹ: Sự sống thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống của con người. Chúa Giêsu là Chúa, nên Ngài có quyền trên sự sống của con người. Ngài đã chấp nhận sinh ra trong hình dạng của một hài nhi; còn Hêrôđê chỉ là phàm nhân nhưng lại muốn dành cái quyền sinh sát về cho mình. Thật nghịch lý.

Với Mẹ: Chúa là vua của muôn loài thụ tạo, thế mà Chúa lại phải chạy trốn trước bạo quyền. Xin cho những người mẹ đang có ý định phá thai nhận ra rằng thai nhi có quyền được sinh ra và được sống như một con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin nâng đỡ các bà mẹ công giáo để họ biết giáo dục con cái theo luật Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250